Бюджет – 2006

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н ЯВід 20.01.2006 №26-16/ІV
м.Черкаси

Про обласний бюджет
на 2006 рікВідповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2006 рік у сумі 833385,5 тис.гривень, у тому числі доходів загального фонду у сумі 680568,5 тис.гривень, спеціального фонду - 152817 тис.гривень (бюджет розвитку - 93430 тис. гривень) (додаток 1).

У складі доходів обласного бюджету відповідно до статті 49 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" врахувати обсяг:

• дотації вирівнювання з державного бюджету - у сумі 148622,1 тис.гривень;

• додаткової дотації з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласному бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ - у сумі 5524,8 тис. гривень;

субвенцій з державного бюджету у сумі 420455,1 тис.гривень, з них:

по загальному фонду:

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам

• на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 86404,3 тис. гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 47335,4 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 73840,6 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 32429 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів - у сумі 6921,8 тис. гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії - у сумі 28700 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, що мають таке право згідно статті 48 Гірничого Закону України - у сумі 395 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст, об'єктів історико - культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України та соціальний розвиток - у сумі 50000 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - у сумі 6910 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо - математичних і технологічних дисциплін - у сумі 628,5 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку - у сумі 2735,7 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року - у сумі 100 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях - у сумі 694,2 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько - акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я - у сумі 6003,9 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально - культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність - у сумі 85,5 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету обласному бюджету на виконання програми "Золота підкова Черкащини" - у сумі 15000 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) - у сумі 400 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей - у сумі 258,3 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету обласному бюджету на завершення будівництва та введення в експлуатацію обласної дитячої лікарні - у сумі 30000 тис.гривень;

по спеціальному фонду:

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) - у сумі 400 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності - у сумі 11107 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" -у сумі 895,7 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів - відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських - у сумі 12921,1 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько - акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я - у сумі 4037,1 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості - у сумі 2252 тис.гривень.

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2006 рік у сумі 833101,5 тис.гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 680284,5 тис. гривень та видатків спеціального фонду - 152817 тис. гривень за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) класифікацією бюджету; кредитування - 284 тис.гривень (додаток 4).

В процесі виконання обласного бюджету дозволити Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів та погодженням з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів здійснювати перерозподіл видатків, затверджених цим рішенням за економічною та функціональною класифікацією, в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду обласного бюджету з послідуючим затвердженням на сесії обласної ради.

3. Установити розмір оборотної касової готівки обласного бюджету у розмірі 0,4 відсотка обсягу видатків загального фонду обласного бюджету (за вирахуванням субвенцій з державного бюджету) у сумі 1200 тис.гривень.

4. Затвердити на 2006 рік:

• обсяги повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету у сумі 30 тис.гривень;

• обсяги надання кредитів з обласного бюджету у сумі 314 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду - у сумі 284 тис.грн. та спеціального фонду - у сумі 30 тис.гривень ( згідно з додатком 4 до цього рішення).

5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2006 рік (додаток 5.2.):

субвенції загального фонду:

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам

• на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 86404,3 тис. гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 47335,4 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 73840,6 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 32429 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів - у сумі 6921,8 тис. гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, що мають таке право згідно статті 48 Гірничого Закону України - у сумі 395 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року - у сумі 100 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях - у сумі 694,2 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально - культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність - у сумі 85,5 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) - у сумі 400 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст, об'єктів історико - культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України та соціальний розвиток - у сумі 100 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - у сумі 6701,5 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на утримання об'єктів охорони здоров'я спільного користування бюджету м. Умані у сумі 1433 тис.гривень, м.Сміли 134 тис.гривень, обласному бюджету Чернігівської області - у сумі 250 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам для виплати щомісячної грошової допомоги у розмірі 100 гривень особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - у сумі 60 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Інші субвенції) - у сумі 3206 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів - 40 тис.гривень;

субвенції спеціального фонду:

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) - у сумі 400 тис.гривень.

Надати право Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів проводити перерозподіл субвенцій між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

6.Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету у 2006 році є:

6.1.Надходження до бюджету розвитку:

• кошти від відчуження майна, що перебуває в обласній комунальній власності ;

• кошти, що передаються із загального фонду обласного бюджету;

6.2. 50 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що справляється на всій території області (м.Черкаси - 30 відсотків).

6.3. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету.

6.4. 25 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

6.5. Надходження до цільових фондів, утворених обласною радою.

6.6. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

6.7. 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів.

6.8.Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам.

6.9. Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня.

6.10.Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності.

6.11.Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги".

6.12 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв).

6.13 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості.

6.14 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень.

6.15 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

6.16 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я.

6.17 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів - відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських.

Кошти спеціального фонду обласного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

• 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

• 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

7. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2006 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку ( додаток 6).

8. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2006 рік у сумі 750 тис. гривень.

9. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2006 рік за їх економічною класифікацією:

• оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

• нарахування на заробітну плату (код 1120);

• придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

• забезпечення продуктами харчування (код 1133);

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

• виплата процентів за зобов'язаннями (код 1200);

• трансферти місцевим бюджетам (код 1320);

• трансферти населенню (код 1340);

• видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І ІІ рівнів акредитації.

10. Розпорядникам коштів обласного бюджету:

• передбачити асигнування на реалізацію державних, обласних програм і заходів, затверджених рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови облдержадміністрації;

• забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити до 01.02.2006 річні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у додатку 3 до цього рішення;

• брати бюджетні зобов'язання у 2006 році з врахуванням необхідності виконання зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства, в межах відповідних бюджетних асигнувань.

11. Продовжити до 31.12.2006 термін повернення до обласного бюджету позичок, наданих Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації в минулі роки на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників області, у сумі 3304 тис.гривень.

Врахувати клопотання Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та не нараховувати пеню за порушення строків повернення зазначених позичок.

12.Доручити обласній державній адміністрації, у разі необхідності, отримувати позички в кредитно - фінансових установах та управлінні Державного казначейства в області для покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету.

13. Для забезпечення своєчасного проведення розрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, дозволити Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, за висновком постійної комісії обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів, вносити зміни до розпису обласного бюджету, що викликані надходженням зазначеної субвенції, з послідуючим затвердженням на черговій сесії обласної ради відповідних змін до обласного бюджету.

14.Провести відкритий тендер з попереднім повідомленням засобів масової інформації та залученням громадськості по визначенню генерального підрядника по будівництву Черкаської обласної дитячої лікарні.

15.Щоквартально на сесіях обласної ради заслуховувати інформацію управління капітального будівництва, Головних управлінь фінансів і охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації про хід виконання робіт по введенню в експлуатацію пускових об'єктів 2006 року - обласної дитячої лікарні та обласного кардіологічного центру.

16. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.


Голова обласної ради В.В.Павліченко