Бюджет - 2008

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н ЯВід 12.01. 2008 року №15-1/V
м.Черкаси

Про обласний бюджет
на 2008 рікВідповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2008 рік у сумі 1222737 тис.гривень, у тому числі доходів загального фонду у сумі 1158082 тис.гривень, спеціального фонду – 64655 тис.гривень (бюджет розвитку – 1200 тис.гривень) (додаток 1).

У складі доходів обласного бюджету відповідно до статті 40 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” врахувати обсяг:

• дотації вирівнювання з державного бюджету - у сумі 209800,1 тис.гривень;

• додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – у сумі 22970,2 тис. гривень;

субвенцій з державного бюджету:

по загальному фонду:

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 359857,3 тис. гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 46260,3 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 138232,8 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 39478,2 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – у сумі 3052,4 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів – у сумі 4555,7 тис. гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – у сумі 34765,9 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів – у сумі 4518,5 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) – у сумі 900 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково – педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів – у сумі 16440,4 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості – у сумі 3830 тис.гривень;

по спеціальному фонду:

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) – у сумі 1800 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” – у сумі 965,3 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів – у сумі 17058,6 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько – акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я – у сумі 5999,6 тис. гривень.

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2008 рік у сумі 1222053,9 тис.гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1157398,9 тис.гривень та видатків спеціального фонду – 64655 тис.гривень за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

У процесі виконання обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів дозволити Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації здійснювати перерозподіл видатків за тимчасовою функціональною класифікацією видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах. Перерозподіл бюджетних призначень за тимчасовою функціональною класифікацією видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів обласного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання та навпаки по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів, з послідуючим затвердженням на сесії обласної ради.

3. Установити розмір оборотної касової готівки обласного бюджету у сумі 1200 тис.гривень.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2008 рік (додаток 4):

• додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 17227,7 тис.гривень;

субвенції загального фонду:

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 359857,3 тис. гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 46260,3 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 138232,8 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 39478,2 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – у сумі 3052,4 тис.гривень.;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів – у сумі 4555,7 тис. гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) – у сумі 900 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково – педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів – у сумі 14950,9 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на утримання об’єктів охорони здоров’я спільного користування бюджету м. Умані у сумі 2275 тис.гривень, м.Сміли 315 тис.гривень, обласному бюджету Чернігівської області – у сумі 290 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам для виплати щомісячної грошової допомоги у розмірі 200 гривень особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – у сумі 108 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – у сумі 3236,8 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – у сумі 66,3 тис. гривень;

• субвенцію з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів – 1110 тис. гривень;

субвенції спеціального фонду:

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) – у сумі 1800 тис. гривень.

Надати право Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів:

• проводити перерозподіл затвердженого обсягу субвенцій між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню;

• у разі уточнення річних обсягів субвенцій з державного та місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети, вносити відповідні зміни до розпису обласного бюджету, проводити розподіл зазначених субвенцій між місцевими бюджетами з послідуючим затвердженням відповідних змін на черговій сесії обласної ради.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету у 2008 році є:

5.1. Надходження до бюджету розвитку:

• кошти від відчуження майна, що перебуває в обласній комунальній власності ;

• кошти, що передаються із загального фонду обласного бюджету;

5.2. 50 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що справляється на всій території області (м.Черкаси – 30 відсотків).

5.3. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету.

5.4. 25 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

5.5. Надходження до цільових фондів, утворених обласною радою.

5.6. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

5.7. 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів.

5.8.Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам.

5.9. Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня.

5.10 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів.

5.11.Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги".

5.12. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв).

5.13. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я.

5.14. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

5.15. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи щодо оплати громадянами електричної і теплової енергії, природного газу, твердого палива, послуг водопостачання і водовідведення, квартирної плати в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень.

Кошти спеціального фонду обласного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені у додатку 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

• 50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

• 50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

6.Установити у 2008 році обсяг надання кредитів з обласного бюджету у сумі 683,1 тис.грн. (додаток 5)

7. Затвердити перелік видатків, які будуть проводитись за рахунок власних надходжень бюджету розвитку обласного бюджету (додаток 6) .

Обласній державній адміністрації, з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатських фракцій обласної ради, підготувати та винести на розгляд чергової сесії обласної ради пропозиції щодо визначення переліку об’єктів, які будуть фінансуватись за рахунок надходжень до бюджету розвитку, в тому числі коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2008 року, цільових видатків на забезпечення реалізації програм соціально – економічного розвитку та субвенції з державного бюджету на соціально – економічний розвиток регіонів), та за рахунок субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів.

8.Затвердити заходи, які будуть фінансуватись за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільського господарського та лісогосподарського виробництва (додаток 7), планові обсяги робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (додаток8).

9.Видатки, закріплені за головними розпорядниками коштів по КФКВ 120100 “Телебачення і радіомовлення” та КФКВ 120201 “Періодичні видання (газети та журнали)” спрямувати на підтримку державних та комунальних засобів масової інформації.

10. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2008 рік у сумі 12686,7 тис. гривень.

11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2008 рік за їх економічною структурою відповідно статті 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”:

• оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

• нарахування на заробітну плату (код 1120);

• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

• забезпечення продуктами харчування (код 1133);

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

• виплата процентів за державним боргом (код 1200);

• трансферти місцевим бюджетам (код 1320);

• трансферти населенню (код 1340);

• видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації.

12. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних програм на загальну суму 675,5 тис. гривень (додаток 9).

13. Розпорядникам коштів обласного бюджету:

• забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити до 01.02.2008 річні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, передбачених розпорядникам бюджетних коштів у додатку 3 до цього рішення, з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменше як на 10 відсотків;

• брати бюджетні зобов’язання у 2008 році з урахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства, в межах відповідних бюджетних асигнувань;

• здійснювати видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

14. Взяти до відома, що згідно зі статтею 76 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” у 2008 році передача в оренду майна обласної комунальної власності здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (в тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження.

15. Продовжити до 31.12.2008 термін повернення до обласного бюджету позичок, наданих Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації в минулі роки на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників області, у сумі 3254,6 тис.гривень.

Врахувати клопотання Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та не нараховувати пеню за порушення строків повернення зазначених позичок.

16. Доручити обласній державній адміністрації, у разі необхідності, отримувати позички в кредитно – фінансових установах та Головному управлінні Державного казначейства України в області для покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання обласного бюджету.

17. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


Голова обласної ради В.А.Гресь