Бюджет - 2009

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я


Від 23.01.2009 року № 25-2/V
м.Черкаси

Про обласний бюджет
на 2009 рікВідповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2009 рік у сумі 1314161,2 тис.гривень, у тому числі доходів загального фонду у сумі 1140246,5 тис.гривень, спеціального фонду – 173914,7 тис.гривень (бюджет розвитку – 3523 тис.гривень) (додаток 1).

У складі доходів обласного бюджету відповідно до статті 37 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” врахувати обсяг:

• дотації вирівнювання з державного бюджету - у сумі 253877,3 тис.гривень;

• додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – у сумі 21258,4 тис. гривень;

субвенцій з державного бюджету:

по загальному фонду:

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 415453,7 тис. гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 42806 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 76356,7 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 43439,5 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – у сумі 6591,4 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково – педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів – у сумі 1161,2 тис.гривень;

по спеціальному фонду:

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 117943,7 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” – у сумі 951,9 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування - у сумі 6249,9 тис.гривень.

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2009 рік у сумі 1314161,2 тис.гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1140246,5 тис.гривень та видатків спеціального фонду – 173914,7 тис.гривень за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

У процесі виконання обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів дозволити Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації здійснювати перерозподіл видатків за тимчасовою функціональною класифікацією видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах. Перерозподіл бюджетних призначень за тимчасовою функціональною класифікацією видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів обласного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання та навпаки по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів, з послідуючим затвердженням на сесії обласної ради.

3. Установити розмір оборотної касової готівки обласного бюджету у сумі 3000 тис.гривень.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2009 рік (додаток 4):

• додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 15943,85 тис.гривень;

субвенції загального фонду:

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 415453,7 тис. гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 42806 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 76356,7 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 43439,5 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – у сумі 6591,4 тис.гривень.;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково – педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів – у сумі 415,27 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на утримання об’єктів охорони здоров’я спільного користування бюджету м. Умані у сумі 2800 тис.гривень, м.Сміли 450 тис.гривень, обласному бюджету Чернігівської області – у сумі 450 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам для виплати щомісячної грошової допомоги у розмірі 200 гривень особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – у сумі 100,8 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – у сумі 2988,1 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – у сумі 79,6 тис. гривень;

• субвенцію з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій - 631,1 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 615,5 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання - 50 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету на виплату допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 211,9 тис.гривень;

• субвенцію з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів – 10 тис. гривень;

субвенції спеціального фонду:

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 117943,7 тис.гривень;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування - у сумі 6249,9 тис.гривень.

Надати право Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів з послідуючим затвердженням відповідних змін на черговій сесії обласної ради:

• проводити перерозподіл затвердженого обсягу субвенцій між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню;

• у разі уточнення річних обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети, вносити відповідні зміни до розпису обласного бюджету, проводити розподіл зазначених трансфертів між місцевими бюджетами.

Рекомендувати райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування міст обласного значення використовувати субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на оплату передбачених законодавством пільг та компенсаційні виплати по пільговому перевезенню громадян всіма видами транспорту, в тому числі залізничним.

5.Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету у 2009 році є:

5.1.Надходження до бюджету розвитку:

• кошти від відчуження майна, що перебуває в обласній комунальній власності ;

• кошти, що передаються із загального фонду обласного бюджету;

5.2. 50 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що справляється на всій території області (м.Черкаси – 30 відсотків).

5.3. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету.

5.4. 50 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища.

5.5. Надходження до цільових фондів, утворених обласною радою.

5.6. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

5.7. 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів.

5.8.Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам.

5.9. Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, пеня і відсотки за користування ними.

5.10.Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги".

5.11. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

5.12. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Кошти спеціального фонду обласного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені у додатку 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

• 50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

• 50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

6.Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету, у сумі 1023,0 тис.гривень.

7. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних програм на загальну суму 414,2 тис.гривень (додаток 6).

8. Затвердити перелік видатків, які будуть проводитись за рахунок власних надходжень бюджету розвитку обласного бюджету (додаток 7) .

9.Затвердити планові обсяги фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, за рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (додаток 8).

10. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2009 рік у сумі 14972,5 тис. гривень, у тому числі нерозподілені капітальні видатки на фінансування програм соціально-економічного розвитку – 6029,9 тис.гривень.

11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2009 рік за їх економічною структурою відповідно статті 27 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік ”:

• оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

• нарахування на заробітну плату (код 1120);

• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

• забезпечення продуктами харчування (код 1133);

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

• виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями (код 1200);

• трансферти місцевим бюджетам (код 1320);

• трансферти населенню (код 1340);

• видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації.

12. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити:

• в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити до 15.02.2009 ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у додатку 3 рішення;

• укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 20 відсотків. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. У разі наявності у розпорядників бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) Головне управління Державного казначейства України в Черкаській області здійснює платежі загального фонду за видатками (крім захищених статей бюджету) лише після погашення такої заборгованості;

• взяття у 2009 році бюджетних зобов’язань та здійснення відповідних видатків за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, з урахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства; за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

У разі невиконання показників надходжень до загального фонду обласного бюджету на 2009 рік, визначених розписом обласного бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують взяття бюджетних зобов'язань та проведення витрат загального фонду обласного бюджету відповідно до встановлених бюджетних асигнувань у порядку, визначеному Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

13. Взяти до відома, що згідно зі статтею 73 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік ” у 2009 році передача в оренду майна обласної комунальної власності здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141, 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

14. Установити, що асигнування, передбачені по головному розпоряднику коштів „Обласна рада” по КТКВ 120100 „Телебачення та радіомовлення” у сумі 260 тис.гривень, КТКВ 120201 „Періодичні видання (газети та журнали)” – 240 тис.гривень, використовуються рівними частинами за пропозиціями обласної ради та обласної державної адміністрації.

15. Продовжити до 31.12.2009 термін повернення до обласного бюджету позичок, наданих Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації в минулі роки на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників області, у сумі 3254,6 тис.гривень.

Врахувати клопотання Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та не нараховувати пеню за порушення строків повернення зазначених позичок.

16. Доручити обласній державній адміністрації, у разі необхідності, отримувати позички в кредитно – фінансових установах та Головному управлінні Державного казначейства України в області для покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання обласного бюджету.

17. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.Голова обласної ради В.А.Гресь

Додаток