Бюджет - 2011

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я


від 28.12.2010 №3-3/VІ
м.Черкаси

Про обласний бюджет на 2011 рік


Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2011 рік у сумі 1803437,4 тис.грн.

У складі доходів обласного бюджету врахувати обсяг:

дотації вирівнювання з державного бюджету - у сумі

370772,3 тис.грн.;

додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – у сумі 21258,4 тис. грн.;

субвенцій з державного бюджету:

по загальному фонду:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 692114,4 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 213630,2 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 40703,8 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 22249,8 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – у сумі 10675,5 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – у сумі 201 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів так медичного обладнання для закладів охорони здоров'я – у сумі 24226,6 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз – у сумі 969,1 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень – у сумі 4656,5 тис.грн.

по спеціальному фонду:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” – у сумі 267,1 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1755418,5 тис.грн., спеціального фонду бюджету 48018,9 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 1000 тис. грн.(додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2011 рік у сумі 1803437,4 тис.грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1721276,9 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 82160,5 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Головне фінансове управління облдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів;

забороняється без внесення змін до рішення про обласний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 34141,6 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 34141,6 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 6000 тис.грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2011 рік:

додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 15943,8 тис.грн.;

субвенцій місцевим бюджетам:

по загальному фонду:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 692114,4 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 213630,2 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 22249,8 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 40703,8 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – у сумі 10675,5 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – у сумі 201 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень – у сумі 4461,8 тис.грн.

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на утримання об’єктів охорони здоров’я спільного користування – у сумі 2700 тис.грн.;

субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – у сумі 3171,9 тис.гривень;

субвенції з обласного бюджету на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – у сумі 117,3 тис. гривень;

субвенції з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни - 606,5 тис.гривень;

субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 639,4 тис.гривень;

субвенції з обласного бюджету на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання – 19,5 тис.гривень;

субвенції з обласного бюджету на виплату допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 153,8 тис.гривень;

субвенції з обласного бюджету для нагородження переможців обласного конкурсу на кращу сільську раду за 2010 рік – 17 тис.гривень;

по спеціальному фонду:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” – у сумі 267,1 тис.грн.

Надати право Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів з наступним затвердженням відповідних змін на черговій сесії обласної ради:

проводити перерозподіл затвердженого обсягу субвенцій між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню;

у разі уточнення річних обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети, вносити відповідні зміни до розпису обласного бюджету, проводити розподіл зазначених трансфертів між місцевими бюджетами.

7. Затвердити перелік об’єктів (додаток 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

8. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2011 рік у сумі 9995,3 тис. гривень.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації;

10. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 680,3 тис.грн. (додаток 7).

11. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Продовжити до 31.12.2011 термін повернення до обласного бюджету позичок, наданих Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації в минулі роки на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників області.

Врахувати клопотання Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та не нараховувати пеню за порушення строків повернення зазначених позичок.

13. Доручити обласній державній адміністрації, у разі необхідності, отримувати:

1) позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

2) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів місцевих бюджетів на 2011 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку N 6 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

14. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного Кодексу України доручити Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації здійснювати у 2011 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитні рахунки (вклади) в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

15. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», пункту 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами обласної комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка обласної комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку відповідно до розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду обласного бюджету, відкритий в Головному управлінні Державного казначейства України в Черкаській області.

Підприємства обласної комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2010 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

16. Додатки № 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова обласної ради В.П.Черняк

Додатки