Бюджет – 2012

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я


від 28.12.2011 №12-2/VІ
м.Черкаси

Про обласний бюджет на 2012 рік


Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2012 рік у сумі 2 179 944,2 тис.грн.

У складі доходів обласного бюджету врахувати обсяг:

дотації вирівнювання з державного бюджету – у сумі 4 593 77,3 тис.грн.;

додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – у сумі 31 887,6 тис. грн., з яких відповідно до статті 97 Бюджетного кодексу України 25 відсотків розподіляється обласному бюджету, 75 відсотків – для бюджетів міст обласного значення та бюджетів районів;

субвенцій з державного бюджету:

по загальному фонду:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 814 948,3 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 239 144,9 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 53 922,4 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 39 935 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – у сумі 14 274,4 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я – у сумі 40 000 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – у сумі 5 615,7 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – у сумі 9 072,5 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва – у сумі 5 348,9 тис.грн.;

по спеціальному фонду:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – у сумі 17 514,2 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2 110 372,6 тис.грн., спеціального фонду бюджету 69 571,6 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2012 рік у сумі 2 179 944,2 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2 063 073,7 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 116 870,5 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету Головне фінансове управління облдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перерозподіл видатків обласного бюджету між місцевими бюджетами здійснюється за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про обласний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

У процесі виконання обласного бюджету дозволити обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів здійснювати передачу інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків та кредитування по загальному та спеціальному фондах у межах загального обсягу коштів обласного бюджету з послідуючим затвердженням змін на сесії обласної ради.

3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 47 298,9 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 47 298,9 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 7 000 тис.грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2012 рік:

додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 23 915,7 тис.грн.;

субвенцій місцевим бюджетам:

по загальному фонду:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 814 948,3 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 239 144,9 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 53 922,4 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 39 935 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – у сумі 14 274,4 тис.грн.;

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на утримання об’єктів охорони здоров’я спільного користування – у сумі 2 800 тис.грн.;

субвенції з обласного бюджету на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – у сумі 163,4 тис. гривень;

субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3 171,9 тис. грн.;

субвенції з обласного бюджету на виплату допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 371,6 тис.грн.;

субвенції з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 977,4 тис.грн.;

субвенції з обласного бюджету на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання – 20,6 тис.грн.;

субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 641,5 тис.грн.;

Надати право Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів з наступним затвердженням відповідних змін на черговій сесії обласної ради:

проводити перерозподіл затвердженого обсягу субвенцій між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог населенню тощо;

у разі уточнення річних обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети, вносити відповідні зміни до розпису обласного бюджету, проводити розподіл зазначених трансфертів між місцевими бюджетами.

7. Затвердити перелік об’єктів (додаток 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

Надати право обласній державній адміністрації за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів вносити зміни до переліку об'єктів та заходів, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, із зміною обсягів загального та спеціального фондів, з наступним затвердженням відповідних змін на черговій сесії обласної ради.

8. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2012 рік у сумі 3 130,3 тис.грн.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

10. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1 001,8 тис.грн. (додаток 7).

11. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Продовжити до 31.12.2012 термін повернення до обласного бюджету позичок, наданих Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації в минулі роки на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників області.

Врахувати клопотання Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та не нараховувати пеню за порушення строків повернення зазначених позичок.

13. Доручити обласній державній адміністрації, у разі необхідності, отримувати:

1) позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

2) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету на 2012 рік, визначених у додатку №6 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

14. Доручити Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації здійснювати у 2012 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

15. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», пункту 9 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами обласної комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка обласної комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду обласного бюджету, відкритий в Головному управлінні Державного казначейства України в Черкаській області.

Підприємства обласної комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2011 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2012 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

16. Додатки № 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


Голова обласної ради В.П.Черняк

Повний текст